Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I städerna i Gamla Finland benämning på rådman som under borgmästaren hade ansvar för byggnadstillsynen.

Finsk beskrivning

rakennusraatimies

Raatimies, joka pormestarin alaisuudessa vastasi rakennusvalvonnasta.

Källor

Nordenstreng, Sigurd & Aimo Halila , Haminan historia II , Hamina: Haminan kaupunki 1975 , 120.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 567, 582.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 174.