Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dag för härads- eller lagmansrättens sammanträde under svenska tiden och början av autonoma tiden. Tingsdagarna var vanligtvis flera till antalet.

Finsk beskrivning

käräjäpäivä

Päivä, jolloin kihlakunnan- tai laamanninoikeus kokoontui. Päiviä oli yleensä useampia.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska käräjäpäivä