Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på av länskamreraren årligen gjord sammanställning över kronans inkomster och utgifter i länet under året. Länssammandrag började göras upp 1628.

Finsk beskrivning

lääninyhteenveto

lääninkamreerin vuosittain laatima yhteenveto läänin tuloista ja menoista

Källor

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/om/encyklopedi

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1628–1809
(i Sverige 1918)

Se vidare