Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Åsamkad skada.

Finsk beskrivning

aiheutettu vahinko

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin damnum emergens