Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsmän som i den medeltida staden granskade livsmedel och hantverksprodukter. I skråordningarna från Stockholm finns bestämmelser om skådare och skådning. I smedernas skrå sades 1479 att verkmästaren skulle med två bröder skåda varje mästares arbete. Motsvarande bestämmelser fanns också för skådning av läder, skor, grytor, kannor, skinnarbeten, snickerier och timmermännens arbete. Guldsmederna i Uppland skulle från 1473 en gång årligen låta verkmästaren i Stockholms guldsmedsämbete granska deras vikter och deras arbeten i Uppsala. Antalet skådningar varierade mellan olika hantverk och städer.

Finsk beskrivning

katsastaja, valvoja; keskiaikaisessa kaupungissa elintarvikkeiden ja käsityötuotteiden kuntoa valvonut virkamies

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk