Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Professur i vältalighet och statskunskap som 1622 inrättades vid Uppsala universitet. Ursprungligen gällde professuren vältalighet och politik. För att bekosta professuren skänkte Johan Skytte till universitetet några gårdar samt en fastighet i Uppsala, som skulle användas som tjänstebostad av professurens innehavare. Enligt instiftelsebrevet skulle professuren tillsättas av Skytte och hans manliga arvingar. Om släkten dör ut på svärdssidan övergick patronatet till döttrarnas manliga avkomlingar av adlig börd. Patronus underställer numera sitt val konsistorium, som sedan stadfäster det.

Finsk beskrivning

Skytten professuuri, Skytteläinen oppituoli

Kaunopuheisuuden ja valtio-opin professuuri, joka perustettiin vuonna 1622 Uppsalan yliopistoon. Alun perin nimitys oli kaunopuheisuuden ja politiikan professuuri. Johan Skytte lahjoitti professuurin taloudelliseksi tueksi muutamia maatiloja sekä professorin virka-asunnoksi tarkoitetun kiinteistön Uppsalassa. Skyttellä ja hänen perillisillään oli oikeus päättää nimityksistä.

Källor

Inga källor