Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna, till exempel när staten eller kommunen bestämmer över medborgarna genom tvång, kontroll och tillståndsgivning.

Finsk beskrivning

viranomaisvalvonta

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk