Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Del av statsmaktens höghetsrättighet. Med militär höghet hänvisas till militärens rätt till att kräva medborgarnas medverkan för att bekämpa alla slag av angrepp mot statsordningen.

Finsk beskrivning

sotilaalliset valtaoikeudet

Valtiovallan valtaoikeuksiin kuuluva osa oikeuksia, jotka käsittävät muun muassa valtion oikeuden vaatia kansalaisilta osallistumista valtiojärjestyksen vastaisten hyökkäysten torjumiseen.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 223. http://runeberg.org/nf/