Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militärsjukhus. Sjukhuset skulle erbjuda vård inte bara för den militära personalen i den ryska armén utan också för underofficerarnas och soldaternas hustrur och barn. I det fall att militärsjukhus saknades på orten skulle från 1818 länssjukhusen och kurhusen också ta emot denna grupp, men från 1825 skulle kostnaderna bestridas av den finska militärfonden.

Finsk beskrivning

Sotilassairaala

Sairaala, joka tarjosi hoitoa sekä Venäjän armeijan sotilashenkilökunnalle että aliupseerien ja sotamiesten perheille. Jos paikkakunnalla ei ollut sotilassairaalaa, sen tehtävistä vastasi lääninsairaala ja kustannuksista Suomen sotilasrahasto.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 998.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .