Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Epitet för kungligheter och personer i regerande furstliga hus vid omtalande och tilltal.

Finsk beskrivning

korkeus (Korkeutenne, Korkeutensa)

Kuninkaallisten ja hallitsevien ruhtinashuoneiden epiteetti heistä puhuttaessa tai heitä puhuteltaessa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 222–223. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Tyska hoheit
Dåtida finska korkeus

Synonymer

Ers Höghet
Hans höghet
Hennes Höghet