Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Myndighet som i städerna sköter förvaltningsuppgifterna och verkställer dem. Stadsstyrelsen väljs av stadsfullmäktige. Den motsvaras i kommunerna av kommunstyrelsen.

Finsk beskrivning

kaupunginhallitus

Källor

Inga källor