Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommissionär som kunde tillsättas av kommunerna för att ordna fördelningen av spannmål och socker inom det egna området.

Finsk beskrivning

elintarvikekomissionääri*, elintarvikeasiamies

kuntien tarvittaessa asettama virkamies, joka valvoi viljan ja sokerin jakoa omalla alueellaan

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1920: 156: 459.

Andra språk

Inga termer på andra språk