Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Politisk påtryckningsorganisation vars målsättning var en monarkistisk statsform i Finland. Uuden Suomen Turvaamiskomitea grundades i maj 1918 och organiserade sig i utskott och distriktskommittéer med ett omfattande nätverk av ombudsmän. Som ordförande verkade Hugo Suolahti.

Finsk beskrivning

Uuden Suomen Turvaamiskomitea

Vuonna 1918 perustettu organisaatio, joka ajoi Suomeen monarkistista hallitusmuotoa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Suomen Itsenäisyyden Turvaamiskomitea