Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Politisk påtryckningsorganisation vars målsättning var en republikansk statsform i Finland. Organisationen grundades i mitten av juni 1918 och var indelad i distriktsorganisationer. Som ordförande verkade Oskar Mantere.

Finsk beskrivning

Tasavaltalaisten keskusjärjestö

Källor

Inga källor