Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av statsrådet tillsatt kommitté vars uppgift var att granska ändamålsenligheten i försvarsmaktens organisationsform samt komma med reformförslag. Försvarsrevisionen var samlad 1923–1925, och som dess ordförande verkade Eirik Hornborg.

Finsk beskrivning

Puolustusrevisioni

Hornborgin komitea (1923–1925)

Källor

Ekberg, Henrik (red.) & Börje Backström (et al.) , Finland i krig 1939–1945. Första delen , Helsingfors: Schildts 1986 , 58 .

Kemppi, Jarkko , Suomalaisen sotataidon kehittyminen vuosina 1918-1924 , 1456-4874 ; n:o 9 , Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu 2006 , 81.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Hornborgska kommittén