Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regional enhet inom skyddskårsorganisationen. Distriktet bestod av 15 skyddskårskretsar och dess centralort var Sordavala.

Finsk beskrivning

Sortavalan suojeluskuntapiiri

Källor

Inga källor