Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjärkompaniets lokala representant i stapelstäderna.

Finsk beskrivning

tervayhtiön edustaja

Tervayhtiön paikallisedustaja tapulikaupungeissa.

Källor

Helsingfors stads historia I , Helsingfors: Helsingfors stad 1950 , 291.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal

1600-tal–?