Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lag genom vilken värnplikt infördes i Finland 1878. Därmed avskaffades det militära indelningsverket, som inte tillämpats sedan Finland anslöts till Ryssland 1809.

Finsk beskrivning

vuoden 1878 asevelvollisuuslaki

Källor

Inga källor