Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lag genom vilken värnplikt infördes i Finland 1878. Därmed avskaffades det militära indelningsverket, som inte tillämpats sedan Finland anslöts till Ryssland 1809.

Finsk beskrivning

vuoden 1878 asevelvollisuuslaki

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk