Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över de värnpliktiga vilken framställdes av prästerskapet och mantalsskrivarna. Uppbådsförteckningarna utgjorde underlaget för de uppbådslängder som framställdes av uppbådsnämnderna.

Finsk beskrivning

kutsuntaluettelo

Källor

Arkivverket – Arkistolaitos: Arkivens portti – Arkistojen Portti, http://wiki.narc.fi/portti/index.php

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1919 No: 20. 2. kap. § 37 .