Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Varje uppbådskrets delades in i uppbådsområden som vanligen omfattade en kommun eller stad.

Finsk beskrivning

kutsunta-alue

Kutsuntapiirit koostuivat pienemmistä kutsunta-alueista.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1919 No 20 § 3 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare