Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Organ som ansvarade för uppbådet i det vita Finland under inbördeskriget 1918. Uppbådsnämnderna bestod av ordföranden och två ledamöter av kommunalnämnden eller magistraten, en eller två medlemmar av staben eller styrelsen för skyddskåren på orten samt kommunal- eller stadsläkare. I de kommuner där det saknades stab eller skyddskårsstyrelse skulle distriktsstaben utse representanter för försvarsmakten.

Finsk beskrivning

kutsuntalautakunta (1918)

Kutsuntojen järjestämisestä vastannut kunnallinen elin.

Källor

Kronlund, Jarl (et al.) , Puolustusvoimien rauhan ajan historia 1: Suomen puolustuslaitos 1918-1939 , Porvoo: WSOY 1988 , 181.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1918: 65: 9.