Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Nämnd som behandlade besvär över Uppbådsbyråns eller Uppbådsnämndens beslut. Centralnämnden bestod av två av republikens president utnämnda militärledamöter i minst stabsofficersgrad samt av tre av Statsrådet utnämnda civila ledamöter.

Finsk beskrivning

kutsuntalaitoksen keskuslautakunta

Källor

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , II: 1267. http://runeberg.org/pieni/

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1932 No 360 1. kap. § 9 .