Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Myndighetsperson som under ett militärdistrikt övervakar värnpliktiga lokalt.

Finsk beskrivning

aluevalvoja (kutsunnat)

Källor

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. I. Uppdaterad lagstiftning , Edita Publishing Ab .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1932 No 360: 2. kap. § 12 .

Andra språk

Inga termer på andra språk