Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland under 1700-talet underordnad läkare i en krets, lydande under kretsläkaren. I Gamla Finland fanns under ståthållarskapsperioden 1784–1797 kretskirurger vilka dock i praktiken närmast var läkarbiträden.

Finsk beskrivning

piirikirurgi, piirikunnankirurgi, piirivälskäri

Källor

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 113.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 151.

Lagus, Robert , Det Gamla Finlands rättsliga förhållanden vid reunionen 1811. Juridiskt Album, Första serien III 1862 , 153.

Nordenstreng, Sigurd & Aimo Halila , Haminan historia II , Hamina: Haminan kaupunki 1975 , 137.

Nordenstreng, Sigurd , Den ryska införlivningens tid. Fredrikshamns stads historia II , Fredrikshamn: Fredrikshamns stad 1909 , 459, 461.

Ranta, Raimo , Lappeenrannan kaupungin historia 1743–1811, II 1978 , 461.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 675.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 202.

Andra språk

Tyska Kreiswundarzt
Ryska uezdnyj lekar

Synonymer

kretsfältskär