Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av Försvarsministeriet förordnade läkare som tjänstgjorde vid uppbådstillfällen.

Finsk beskrivning

kutsuntalääkäri

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 226.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1932 No 360: 3. kap. § 22 .

Andra språk

Dåtida finska tarkastuslääkäri