Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommitté som grundades i februari 1919 som en underavdelning inom Centralkomittén för Estlands Undsättning. Kommittén bestod av privatpersoner som hade ett intresse i Östkarelens införlivande med Finland. Kommittén kom att representera Olonetsexpeditionen inför regeringen och arrangerade en stor del av finansieringen av expeditionen.

Finsk beskrivning

Itä-Karjalan komitea*

Källor

Vahtola, Jouko , Nuorukaisten sota : Suomen sotaretki Aunukseen 1919 , Helsinki: Otava 1997 , 43-46 .