Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning inom Försvarsministeriet som skötte ärenden angående försvarsmaktens sammansättning, truppernas förläggning i fredstid, befolkningsskydd, uppbåd och övriga värnpliktsfrågor samt mobilisering. Avdelningen bestod av Organisationsbyrån, Byrån för värnpliktsärenden och Mobiliseringsbyrån. Den hörde fram till 1938 till Generalstaben.

Finsk beskrivning

järjestely- ja liikekannallepano-osasto (puolustusministeriö)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1929: 136 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1939: 166-167.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1937 No 500 § 9 .