Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skyldighet för alla hästägare att mot ersättning från staten skjutsa rikets krigsfolk och dess förnödenheter.

Finsk beskrivning

sotilaskyyditys, sotaväen kyysitysvelvollisuus

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 133 (skjutsning).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1939 No 338 § 39 .

Andra språk

Inga termer på andra språk