Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Del av högkvarteret för den vita armén 1918. Vapenstaben ansvarade för vapen och ammunition och bestod av en artilleriavdelning och en handeldvapenavdelning.

Finsk beskrivning

ase-esikunta

Källor

Donner, Kaj (et al.) , Finlands frihetskrig skildrat av deltagare : 4, Tiden intill den vita offensiven , Helsingfors: Schildt 1924 , 110–116.

Kronlund, Jarl (et al.) , Puolustusvoimien rauhan ajan historia 1: Suomen puolustuslaitos 1918-1939 , Porvoo: WSOY 1988 , 56.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org