Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet inom etappstaben för den vita armén under inbördeskriget 1918. Intendenturavdelningen skötte om inskaffandet, lagrandet och distributionen av mundering, livsmedel och djurfoder. Avdelningen hade distriktskontor på 18 orter.

Finsk beskrivning

pääintendentuuri

Valkoisen armeijan päämajan yksikkö vuoden 1918 sisällissodan aikana. Vastasi muonistuksen ja elintarvikkeiden sekä rehun hankinnasta, varastoinnista sekä jakelusta.

Källor

Ahto, Sampo (et al.) , Finland 1917‒1920. Ett folk i kamp II , 2 uppl. , Helsingfors: Riksarkivet 1995 , 26-27 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Dåtida finska Pääintendentuuri (1918)