Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1923 byrå vid Järnvägsstyrelsens byggnadsavdelning. Byrån slogs 1928 ihop med Järnvägsbyggnadsbyrån.

Finsk beskrivning

uudisrakennustoimisto

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Valtion rautatiet 1912–1937. Suomen rautateiden 75-vuotispäiväksi II , Helsinki: Rautatiehallitus 1937 , 887.

Andra språk

Inga termer på andra språk