Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av försvarsmaktens militära inrättningar.

Finsk beskrivning

Sotateknillinen koulu*

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk