Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet inom etappavdelningen vid Högkvarteret för den vita armén 1918. Kontoret grundades i och med att organiseringen av den vita sidans trupptransporter överfördes från den civila järnvägsledningen till militären.

Finsk beskrivning

sotilaskuljetuskonttori

Källor

Theslöf, Gösta (et al.) , Finlands frihetskrig år 1918. Vol. 1-6 , Helsingfors: Söderström 1921–1925 , Vol. 4, 1923: 132.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk