Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kammarrätt som tillkom 1780 för att behandla mål som gällde observationer, balanser och fel i räkenskaperna inom flottans förvaltning. Rätten upphörde 1811.

Finsk beskrivning

Armeijan laivaston kamariylioikeus*

laivaston taloushallintoa ja tilejä koskevista oikeudenkäynneistä vastannut ylioikeus

Källor

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/