Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sakkunnigorgan inom bildkonst bland statens expertnämnder för vetenskap och skön konst.

Finsk beskrivning

Valtion kuvataidelautakunta

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

expertnämnden för bildkonst