Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning som grundades 1808 vid Krigskollegium för att sköta den krigstida fältarméns underhåll och materielförsörjning.

Finsk beskrivning

sotaosasto* (sotakollegio)

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1800-tal

1808–1809

Synonymer

Krigskollegiets krigsdepartement
Krigskollegii krigsdepartement