Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på en soldat i de partigängartrupper som tillsattes under stora nordiska kriget.

Finsk beskrivning

jalkarakuuna

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk