Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Efterföljare till Amiralitetsstatskammarkontoret med uppgift att indriva, förvalta och disponera amiralitetsmedlen. Kommissariatet grundades 1717 och verkade under Amiralitetskollegium fram till 1719 då dess uppgifter övertogs av det återupprättade Amiralitetsstatskammarkontoret.

Finsk beskrivning

Amiraliteetin komissariaatti

Källor

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/