Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läroanstalt med utbildning i svinskötsel. Skolorna för svinskötsel verkade under Lantbruksstyrelsens tillsyn.

Finsk beskrivning

sianhoitokoulu

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Oker-Blom, Hjalmar , Finlands lantbruksförvaltning , 212 , Helsingfors: 1932 , 48–49.

Andra språk

Inga termer på andra språk