Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på det truppförband som inofficiellt kallades Gula regementet.

Finsk beskrivning

Hovirykmentti

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk