Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå som från 1895 ansvarade för övervakningen av veneriska sjukdomar och prostituerade, fanns i Viborg och Helsingfors. Bestämmelserna 1894 fastställde vilka åtgärder som skulle vidtas i kampen mot könssjukdomar. Ansvaret lades på de medicinska och polismyndigheterna, som också skulle övervaka de prostituerade. Personalen på besiktningsbyrån bestod av en läkare och en polisavdelning med en överkonstapel och konstapel.

Finsk beskrivning

sukupuolitautien tarkatustoimisto

Källor

Forsius, Arno , Vanhan Viipurin lääkintähuollosta vuoteen 1812. Julkaisussa Lääketiedettä, kulttuuria, ihmisiä, kuvauksia historiasta . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/viipuri.html

Andra språk

Inga termer på andra språk