Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Se beskickning, konsulat.

Finsk beskrivning

pääkonsulinvirasto, konsulinvirasto, varakonsulinvirasto

Källor

Feltham, Ralph G. , Diplomatic Handbook , 8th ed. , Leiden: Martinus Nijhoff 2004 , 178.

Andra språk

Inga termer på andra språk