Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den myndighet som under krig skötte arméns avlöning, förplägnad och sjukvård. Myndigheten deltog också i planeringen av krigshandlingar. Kommissariatens verksamhet reglerades i 1774 års fältförvaltningsreglemente.

Finsk beskrivning

ylisotakomissariaatti

armeijan huollosta ja palkanmaksusta sota-aikana vastannut viranomainen

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 226.