Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Föreståndare för fältkontor som under 1700-talet hade hand om ekonomin vid en av generalkrigskommissariatets avdelningar och var upptagen på Krigskollegiums kammarstat. Under honom arbetade fältbokhållare, fältkassörer, fältkammarskrivare, fältkassaskrivare och fältrevisorer.

Finsk beskrivning

sotakamreeri

Sotilashallinnon korkea virkamies. 1700-luvulla sotakonttorin esimies, joka huolehti talousasioista jollakin ylisotakomissariaatin osastolla ja kuului Sotakollegion virkamiehistöön. Hänen alaisuudessaan työskentelivät sotakirjanpitäjä, sotakassanhoitaja, sotakamarikirjuri, sotakassakirjuri ja sotareviisori.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , II: 602.

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 19.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 224.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska sotakamreeri

Synonymer

fältkammererare
fältkamrerare