Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tidigare benämning på statligt anställda villebrådsjägare som gjorde krigstjänst, från och med mitten av 1700-talet benämning på soldater i arméns jägarförband.

Finsk beskrivning

kenttäjääkäri

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 208.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 115.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , IV: 726. http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Dåtida finska sotajääkäri

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1700–1800-tal

Synonymer

tiraljör