Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för högste befälhavare över en på slagfältet självständigt uppträdande armégrupp eller armé. Under 1600-talet var fältherre även en titel för riksmarsken. Sedan 1700-talet hederstitel för duglig härförare.

Finsk beskrivning

sotapäällikkö

Korkeimman komentajan arvonimi taistelukentällä itsenäisesti toimivassa armeijan osastossa tai armeijassa. 1600-luvulla oli myös valtakunnanmarskin titteli. 1700-luvulta lähtien kunniatitteli etevälle sotajoukkojen johtajalle.

Källor

Dahlgren, F.A. , Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde , Lund: Gleerups 1914–1916 . http://runeberg.org/ovanliga/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 115.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska sotapäällikkö

Synonymer

generalfältherre
generalfältöverste
härförare