Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den avdelning av kansliet (Kgl: Maj:ts kansli) som 1700–1715 följde med Karl XII i fält.

Finsk beskrivning

sotakanslia

Källor

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 4.1.1900 12:00.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 115.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1700–1715