Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bihang. En detaljerad bilaga till ett fördrag.

Finsk beskrivning

lisäke, liite*

Källor

Lexin – ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen och Kungliga tekniska högskolan. Finsk-svensk, svensk-finsk ordbok, http://lexin.nada.kth.se/sve-fin.html

Andra språk

Latin annexus