Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Närmande, förbättrande av relationer mellan länder.

Finsk beskrivning

tuoda yhteen*

Källor

Feltham, Ralph G. , Diplomatic Handbook , 8th ed. , Leiden: Martinus Nijhoff 2004 , 179.

Lexin – ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen och Kungliga tekniska högskolan. Finsk-svensk, svensk-finsk ordbok, http://lexin.nada.kth.se/sve-fin.html

Andra språk

Franska rapprocher