Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förbud att utan tillstånd uppenbara ärenden som betecknats som förtroliga eller annars inte är avsedda för offentligheten.

Finsk beskrivning

salassapito

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare